Ίδρυση Σωματείου

 Φόρουμ για την Παιδεία και την Ελευθερία 


Λόγω της έλλειψης σχετικού σωματείου στη χώρα μας, προτείνουμε τη δημιουργία δικτύου των υπαρχόντων εγχειρημάτων στην Ελλάδα για να έρθουν στο φως και ίσως και σε συνεργασία οι εναλλακτικές εκπαιδευτικές δομές που συλλογικά αποτελούν, ανεξαρτήτως προσέγγισης, εναλλακτική επιλογή, έτσι ώστε να αλλάξει το νομικό καθεστώς όσον αφορά το δικαίωμα της επιλογής.

{Πέρα από τη δικτύωση των υπάρχοντων εγχειρημάτων, προσκαλούμε μαθητές, φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ειναι υπέρμαχοι της ελεύθερης επιλογής να γίνουν μέλη του σωματείου.}

Μέσω αυτού διεκδικούμε ένα παιδαγωγικό περιβάλλον όπου το ΚΑΘΕ παιδί θα μπορέσει να ανακαλύψει και αναγνωρίσει την ουσία του, τις ανάγκες του, τα θέλω του, τις δεξιότητες και τις δυσκολίες του και γενικά να αποκτήσει τα εργαλεία ώστε να αξιοποιήσει ανάλογα το ιδιαίτερο (για τον καθένα) δυναμικό του. Στην κατεύθυνση του να νιώθει ο ίδιος ορθά ανάμεσα στους συνανθρώπους του και μαζί με αυτούς. Δηλαδή να αναπτύξει αυτο-οριοθέτηση, κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη, σεβασμό στη ζωή/περιβάλλον και την ικανότητα να επανεφευρίσκει τη ζωή του όσες φορές χρειαστεί. Ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον ως προς κάθε φύλο και για ΟΛΑ τα παιδιά που θα το θελαν: Μια ανοιχτή δομή που να διδάσκει τη συμβίωση με και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα και στην ίδια τη ζωή σε κάθε μορφή της.


«ΣΥΝΠΑΙΔΕΙΑ: Κοινότητα υποστηρικτών εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης και χειραφετικής παιδαγωγικής»

Σκοποί Σωματείου
Σκοποί του Σωματείου είναι η ανάδειξη, διάδοση και προώθηση:
  1. του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής του τρόπου εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στα κείμενα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  2. των ιδεών της δημοκρατικής και αυτο-καθοδηγούμενης εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
  3. του δικαιώματος ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών και δημόσιων εναλλακτικών σχολείων (π.χ. δημοκρατικά σχολεία),
  4. του δικαιώματος των γονέων να επιλέγουν περιβάλλον ή συνδυασμό περιβαλλόντων μάθησης.

Μέσα επίτευξης σκοπών
Για να επιτύχει τα παραπάνω το Σωματείο, δύναται να χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, οποιοδήποτε από τα παρακάτω μέσα:
1. Προσφορά συνεργασίας ως νομική μορφή σε εγχειρήματα ή και μεμονωμένες δράσεις του χώρου, που επιθυμούν τέτοια συνεργασία.
  1. Ενίσχυση, δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.
  2. Διάδοση μέσω επιμορφώσεων γονέων και εκπαιδευτικών άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων (π.χ. Waldorf).
  3. Δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου πηγών για την αυτοκατευθυνόμενη και δημοκρατική εκπαίδευση.
  4. Προώθηση τοπικών και διεθνών συνεργασιών με ποικίλους φορείς: ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, σχολεία, ινστιτούτα, εργαστήρια, σωματεία, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, ΜΚΟ, τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, ΟΤΑ, αγροτικούς συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.ά.).
6. Παραγωγή ενημερωτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού.
7. Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων συναφών δράσεων.
  1. Ενίσχυση, ανάπτυξη και δικτύωση των αυτόνομων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και καλλιτεχνικών δομών εντός και εκτός Ελλάδας.
  2. Υποστήριξη (πρακτική, ηθική και νομική) οικογενειών που επιλέγουν εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης.
10. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων οικονομικής ενίσχυσης ή ομοειδών δράσεων για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου ή αντίστοιχων φορέων, ενώσεων, ομάδων κ.λπ.
Η αναφορά των ανωτέρω μέσων είναι ενδεικτική, αφού το Σωματείο δύναται να επιδιώξει τον σκοπό του και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου